Erkend therapeute

José van Kollenburg is erkend therapeut en aangesloten bij de beroepsvereniging VNRT: Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten. Naast de belangen van de therapeuten, behartigt en beschermt zij ook de belangen voor de cliënt.

Sinds januari 2010 is de VNRT bij een overkoepelend orgaan aangesloten: de RBCZ. Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Ik sta ingeschreven in dit register.

Voor toelating tot de VNRT is een erkende HBO opleiding tot therapeut een vereiste. Tevens volg ik jaarlijks bijscholing om de professionaliteit en kwaliteit te waarborgen.

 

Kamer van Koophandel: 17.08.88.89

BTW Identificatienummer: NL001220624B95

Licentielid VNRT

Licentielid RBCZ