Cursus Sarafijn Basis Techniek

De cursus bestaat uit twee dagen:
Zodra de data bekend zijn worden ze hier geplaatst.

De Sarafijn Basis Techniek (SBT) is een volledig op zichzelf staande techniek die bestaat uit handelingen in een specifieke volgorde. De SBT laat voelen waar in het lichaam spanning werd opgebouwd door het vasthouden aan oude gedachten en emoties. Het loslaten van de oude vertrouwde, opent meteen het potentieel voor een betere doorstroming in het lichaam. 

De techniek wordt aangeleerd op de voeten.

De kracht van de Sarafijn Basis Techniek is terug te vinden in het repetitief karakter van een zachte dynamische aanraking. Zo is het mogelijk om op een andere manier in contact te gaan met zichzelf. De huid geeft via subtiele spanning weer waar er informatievelden zitten die op hun beurt een schakelaar vormen naar andere bewustzijnslagen en een dieper potentieel.

 

Vooropleiding
Deze cursus staat open voor iedereen. De aangeleerde techniek kan toegepast worden binnen de huiselijke sfeer. Voor reflexologen, CAM-beoefenaars, paramedici en coachen is het een aanvulling aan de werkwijze die zij al toepassen binnen hun praktijk. De verschillende concepten kunnen binnen de Sarafijn Basis Techniek toegepast worden en vormen een basis voor verdere integratie in andere therapievormen. De cursus is een training voor het fysieke lichaam om via het lichaamsbewustzijn een vlotte samenwerking met de fijnstoffelijke velden mogelijk te maken. 

Wat biedt deze cursus aan de deelnemers? 

De cursus Sarafijn Basis Techniek biedt aan de deelnemers:

 • Een omkadering van de werking van de menselijke energiesystemen
 • Een omkadering van de werking van spiegelcommunicatie in het dagelijkse leven
 • De mogelijkheid om toegang te krijgen tot het eigen potentieel en de verdere ontwikkeling daarvan
 • Een veilige omgeving waarin men zichzelf en de ander kan ontdekken door SBT toe te passen op elkaar
 • Een begrijpen van de kracht van dynamische zachte aanraking
 • Een begrijpen dat we samen een deel zijn van één groot geheel
 • Een begrijpen hoe uniek elk van ons is en zo ook in het verwerkingsproces
 • De ervaring om gecenterd te werken vanuit de zon onder de voeten of werken vanuit een koppeling met het energetische veld van de ander

Wanneer kan de Sarafijn Basis Techniek toegepast worden? 

De Sarafijn Basis Techniek wordt toegepast om:

 • Mensen te ondersteunen op cruciale momenten in hun leven zoals een echtscheiding, bij ontslag, verandering van baan, omgaan met ziekte, omgaan met verlies, veranderingen in de directe omgeving, …
 • Toekomstige vaders en moeders te ondersteunen in het zich voorbereiden op het ontvangen van de inkomende ziel
 • Zwangere moeders en vaders te ondersteunen tijdens het zwangerschapsproces en mee te ondersteunen in het opruimen van gedachten en emoties die geen toegevoegde waarde meer hebben
 • Ontspanning te bevorderen in zeer stressvolle situaties
 • Herstellende kankerpatiënten te begeleiden in het verwerken van de ervaringen van chemobehandelingen, bestralingen en mogelijke amputaties of verwijdering van organen
 • In de palliatieve zorg stervenden te begeleiden in het opruimen van vastgeroeste emoties en gedachten die het stervensproces bemoeilijken
 • Kinderen opnieuw te laten voelen hoe zij diep van binnen weten waarvoor ze hier op aarde zijn en ze zo een diepere gronding te geven

 De kosten voor de training: 220,00 euro voor 2 lesdagen, incl. geplastificeerde, full colour A4-kaart, uitgebreide syllabus, certificaat van deelname, drank in de pauze. Exclusief lunch.